தமிழ்ப் புலவர் வரிசை

nam a22 7a 4500
191015b1955 ii 000 0 tam d
_ _ |a இராமசாமிப் புலவர், சு. அ. |a Irāmacāmip Pulavar, Cu. A.
_ |a தமிழ்ப் புலவர் வரிசை |c -
|a Thamizh Pulavar Varisai - VIII
_ _ |a 1 edition
_ |a சென்னை |b திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் |c 1955
_ |a கழக வெளியீடு |v 787
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0007670
கருத்து தெரிவிக்க