அறிவியல் தமிழ் இன்றைய நிலை

nam a22 7a 4500
180730b1992 ii d00 0 tam d
_ _ |a 1571
_ _ |c Rs. 12
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
0 0 |a அறிவியல் தமிழ் இன்றைய நிலை
0 _ |b /
_ _ |a 1st ed.
_ _ |a சென்னை |b உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் |c 1992
_ _ |a viii, 72 p.
0 _ |a முனைவர் அரங்கநாயக அரக்கட்டளைச் சொற்பொழிவு |v no.3
_ _ |a i
_ _ |a தமிழ்
_ 0 |a சயின்ஸ் இன் தமிழ்
_ _ |a TVA_BOK_0001571
cover image
கருத்து தெரிவிக்க