இன்றைய வங்கிப் பழக்க வழக்கங்கள் கோட்பாடுகள்பற்றி ஒரு நோக்கு

nam a22 7a 4500
191015b1977 ii 000 0 tam d
_ _ |c Rs. 11.00
_ _ |a Basu, Saroj Kumar
_ |a இன்றைய வங்கிப் பழக்க வழக்கங்கள் கோட்பாடுகள்பற்றி ஒரு நோக்கு |c ஆசிரியர் எஸ்.கே. பாசு; தமிழாக்கம் பு.வி. சீனிவாசன்
|a A review of current banking theory and practice
_ _ |a 1st ed.
_ |a சென்னை |b தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் |c 1977
_ _ |a x, 467 p.
_ |a த.பா.நி. (க.வெ.) வரிசை |v எண்-751
_ |a I
|a I
|a In Tamil
_ _ |a சீனிவாசன், பு.வி. |d - |e trl. |q -
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0001266
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
கருத்து தெரிவிக்க