அந்தமான் கைதி

nam a22 7a 4500
180820b1967 ii d00 0 tam d
_ _ |a 2233
_ _ |c ரூ. 2.50
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a கிருஷ்ணமூர்த்தி, கு.சா. |a Kiruṣṇamūrtti, Ku. Cā.
1 0 |a அந்தமான் கைதி |c இயற்றியவர்: கு.சா. கிருஷ்ணமூர்த்தி
1 0 |a Antamāṉ kaiti
_ _ |a ஐந்தாம் பதிப்பு
_ _ |a Aintām patippu
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b பாரி நிலையம் |b Pāri nilaiyam |c 1967
_ _ |a 142 p.
_ 0 |a நாடகம்
_ _ |a TVA_BOK_0002233
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க