வைத்தியக் களஞ்சியம்

nam a22 7a 4500
191015b1951 ii 000 0 tam d
_ |a வைத்தியக் களஞ்சியம் |c -
|a Vaiddiyak Kalanciyam |b /
_ |a Madras |b Government oriental manuscripts library |c 1951
_ |a madras government oriental series no |v LXXI
_ _ |a Kuppuswamy, C. N., Parvathi, V. S. |e editor
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0007601
கருத்து தெரிவிக்க