கலைவாணன்

nam a22 7a 4500
180820b1986 ii d00 0 tam d
_ _ |a 2236
_ _ |c ரூ. 15.00
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a கிருஷ்ணமூர்த்தி, கு.சா. |a Kiruṣṇamūrtti, Ku. Cā.
1 0 |a கலைவாணன் |c ஆசிரியர் கு.சா. கிருஷ்ணமூர்த்தி
1 0 |a Kalaivāṇaṉ
_ _ |a இரண்டாம் பதிப்பு
_ _ |a Iraṇṭām patippu
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b முத்தமிழ்ப் பண்ணை |b Muttamiḻp paṇṇai |c 1986
_ _ |a 155p. |b ill.
_ _ |a TVA_BOK_0002236
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க