அழகர்கலம்பகம்

nam a22 7a 4500
191015b1891 ii 000 0 tam d
_ |a அழகர்கலம்பகம் |c திருமாலிருஞ்சோலைமலை- அழகர்கலம்பகம் மூலபாடம்
_ _ |a முதற்பதிப்பு
_ |a சென்னை |b கலாரத்நாகரம் |c 1891
_ _ |a 38 p.
|a In Tamil
_ _ |v கலம்பகம்
_ _ |a கலம்பகம், அழகர், அழகர்மலை,.
_ _ |a புஷ்பரதசெட்டியார், ஊ.
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0008225
அரிய நூல்கள் - Rare books
கருத்து தெரிவிக்க