அன்பொடு புணர்ந்த ஐந்திணை-2

nam a22 7a 4500
180820b2003 ii d00 0 tam d
_ _ |a 2182
_ _ |c ரூ. 80.00
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a கோவேந்தன், த. |a Kōvēntaṉ, ta.
1 0 |a அன்பொடு புணர்ந்த ஐந்திணை-2 :|b1 சங்கப் பாடல்கள்- குறிஞ்சி |c தொகை-வகை-உரை இலக்கிய வல்லுநர் புலவர் த. கோவேந்தன்
1 0 |a Aṉpoṭu puṇarnta aintiṇai-2
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b வேமன் பதிப்பகம் |b Vēmaṉ patippakam |c 2003
_ _ |a 198 p.
0 _ |v தொகுதி 2
_ _ |a i
_ _ |a TVA_BOK_0002182
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க