பேசும் ஓவியங்கள்

nam a22 7a 4500
180820b ii d00 0 tam d
_ _ |a 2199
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a கோவேந்தன், த. |a Kōvēntaṉ, ta.
1 0 |a பேசும் ஓவியங்கள் |c த. கோவேந்தன்
1 0 |a Pēcum ōviyaṅkaḷ
_ _ |a வேலூர் |a Vēlūr |b வானம்பாடி வெளியீடு |b Vāṉampāṭi veḷiyīṭu
_ _ |a [16] p.
_ _ |a TVA_BOK_0002199
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க