அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகத் தமிழ்ச் சுவடிகள் விவர அட்டவணை

nam a22 7a 4500
180320b1993 ii d00 0 tam d
_ _ |a 204
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |c . |d IN-ChTVA
0 0 |a அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகத் தமிழ்ச் சுவடிகள் விவர அட்டவணை =|b2 A Descriptive Catalogue of the Tamil Manuscripts in the Government Oiental Manuscripts Library, Madras |c பதிப்பாசிரியர் டாக்டர். பூ. சுப்பிரமணியம்; பொதுப்பதிப்பாசிரியர் நடன. காசிநாதன்
0 0 |a Araciṉar kīḻtticaic cuvaṭikaḷ nūlakat tamiḻc cuvaṭikaḷ vivara aṭṭavaṉai |c Patippāciriyar ṭākṭar. Pū. Cuppiramaṇiyam; Potuppatippāciriyar naṭaṉa. Kācinātaṉ
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம் |b Araciṉar kīḻtticaic cuvaṭikaḷ nūlakam |c 1993
_ _ |a [xiii], 352 p. |b Array
0 _ |v தொகுதி 25
_ _ |a (
_ 0 |a அட்டவணை – சுவடி அட்டவணை
_ 0 |a Aṭṭavaṇai – cuvaṭi aṭṭavaṇai
0 _ |a சுவடி நூல், விளக்க அட்டவணை, சுவடிகள், மருத்துவ நூல்கள், இலக்கிய நூல்கள், சுவடி விளக்கம்
1 _ |a சுப்பிரமணியம், பூ. |e பதிப்பாசிரியர்
1 _ |a Cuppiramaṇiyam, pū. |e Patippāciriyar
1 _ |a காசிநாதன், நடன |e பதிப்பாசிரியர்
1 _ |a Kācinātaṉ, naṭaṉa |e Patippāciriyar
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0000204
TVA_BOK_0000204
cover image
கருத்து தெரிவிக்க