ஆனந்தரங்கப் பிள்ளை நாட்குறிப்பு

nam a22 7a 4500
180830b2005 ii d00 0 tam d
_ _ |a 2444
_ _ |a 8185452172
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
0 0 |a ஆனந்தரங்கப் பிள்ளை நாட்குறிப்பு :|b1 தொகுதி பத்து
0 0 |a Āṉantaraṅkap piḷḷai nāṭkuṟippu :|b1 Tokuti pattu
_ _ |a 1 edition
_ _ |a புதுச்சேரி |b புதுவை மொழியியல் பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் |c 2005
_ _ |a 323 p.
0 _ |v 17
_ _ |a I
1 _ |a ஆலாலசுந்தரம் பிள்ளை, கா., |d 1852-1922 |e editor
_ _ |a TVA_BOK_0002444
cover image
கருத்து தெரிவிக்க