முத்தொள்ளாயிரம்

nam a22 7a 4500
191015b1957 ii 000 0 tam d
_ _ |a சிதம்பரநாத முதலியார், டி. கே. |a Citamparanāta Mutaliyār, Ṭi. Kē.
_ |a முத்தொள்ளாயிரம் |c -
|b /
_ _ |a 3 edition.
_ |a தென்காசி |b பொதிகை பலைப் பதிப்பு |c 1957
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0007496
கருத்து தெரிவிக்க