ஆசியாவின் புவியியல்

nam a22 7a 4500
180807b1967 ii d00 0 tam d
_ _ |a 267
_ _ |c Rs. 8.75
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a நரசிம்மன், கொ. சேஷ. |a Naracim'maṉ, ko. Cēṣa.
1 0 |a ஆசியாவின் புவியியல் |c ஆசிரியர். கொ. சேஷ. நரசிம்மன் |n இரண்டாம் பாகம்
1 0 |a Āciyāviṉ puviyiyal
1 _ |a Geography of asia
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b தமிழ் வெளியீடுக் கழகம் |b Tamiḻ veḷiyīṭuk kaḻakam |c 1967
_ _ |a iv, 376 p. |b maps, Tables
0 _ |a தமிழ் வெளியீட்டுக் கழக வெளியீடு |v 30
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a புவியியல்
_ 0 |a Puviyiyal
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0000267
TVA_BOK_0000267
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
கருத்து தெரிவிக்க