சென்னைத் தமிழ்ப் புலவர்கள்

nam a22 7a 4500
191015b1951 ii 000 0 tam d
_ _ |a திருநாவுக்கரசு முதலியார் |a Tirunāvukkaracu mutaliyār
_ |a சென்னைத் தமிழ்ப் புலவர்கள் |c -
|b /
_ _ |a 1 edition
_ |a திருநெல்வேலி |b சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் |c 1951
_ _ |a தமிழ் சிறந்த இலங்கை, இளமைக் காலம்
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0007115
கருத்து தெரிவிக்க