அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு

nam a22 7a 4500
180910b1966 ii d00 0 tam d
_ _ |a 2889
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a அகத்தியர் |a Akattiyar
1 0 |a அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு :|b1 அகத்திய முனிவர் திரட்டியருளிய தேவாரப் பதிகங்கள்
1 0 |a Akattiyar tēvārattiraṭṭu :|b1 Akattiya muṉivar tiraṭṭiyaruḷiya tēvārap patikaṅkaḷ
_ _ |a 1st edition
_ _ |a சென்னை |b திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் |c 1966
_ _ |a xv, 268 p.
_ _ |a In Tamil
1 _ |a சதாசிவ செட்டியாரவர்கள்
1 _ |a Catāciva ceṭṭiyāravarkaḷ
_ _ |a TVA_BOK_0002889
cover image
கருத்து தெரிவிக்க