திருச்சிற்றம்பலம் அப்பர்சுவாமிகள் சரித்திரம்

nam a22 7a 4500
191015b1927 ii 000 0 tam d
_ _ |a சுப்பிரமணிய பிள்ளை, கா |a Cuppiramaṇiya Piḷḷai, Kā.
_ |a திருச்சிற்றம்பலம் அப்பர்சுவாமிகள் சரித்திரம் |c -
|b /
_ _ |a 3 பதிப்பு
_ |a திருநெல்வேலி |b திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக்கழகம் |c 1927
_ |a கழக வெளியீடு |v 98
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0007374
கருத்து தெரிவிக்க