விலங்கியல்

nam a22 7a 4500
191015b1983 ii 000 0 tam d
_ _ |c Rs. 2.30
_ _ |a அண்ணாமலை, பி. எம். |a Aṇṇāmalai, pi. Em.
_ |a விலங்கியல் |c நூலாசிரியர்கள் பி எம் அண்ணாமலை- கமலாகர ராவ்- கே.பி. சுப்பிரமணியம்; குழுத்தலைவர் இராமலிங்கம்- |n தொகுதி II
_ _ |a rev. ed.
_ |a சென்னை |a cennai |b தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் |b Tamiḻnāṭṭup pāṭanūl niṟuvaṉam |c 1983
_ _ |a [iii], 313 p. |b ill.
|a In Tamil
_ _ |a விலங்கியல்-Vilaṅkiyal
_ _ |a கமலாகர ராவ். |d ----- |e aut. |q -----
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0001361
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
கருத்து தெரிவிக்க