ஆதாரக் கல்வி: தத்துவங்களும் முறைகளும்

nam a22 7a 4500
180917b1959 ii d00 0 tam d
_ _ |a 3140
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
0 _ |a வசன். |a Vacaṉ.
1 0 |a ஆதாரக் கல்வி: தத்துவங்களும் முறைகளும் |c ஆதாரப் பள்ளி பயிற்சியாளர்.
0 0 |a Ātārak kalvi: Tattuvaṅkaḷum muṟaikaḷum.
0 _ |b /
_ _ |a 1 edition.
_ _ |a சென்னை |b ஷன்த பப்ளிகேஷசன் |c 1959
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0003140
cover image
கருத்து தெரிவிக்க