சங்கத் தமிழ்

nam a22 7a 4500
191015b2009 ii 000 0 tam d
_ _ |c Rs. 100
_ _ |a அகத்தியலிங்கம், ச. |a Akattiyaliṅkam, ca.
_ |a சங்கத் தமிழ் |c ச. அகத்தியலிங்கம்- |p 1
|a Cankat Tamil |b /
_ _ |a 1st ed.
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b உலகத் தமிழாரய்ச்சி நிறுவனம் |b Ulakat tamiḻāraycci niṟuvaṉam |c 2009
_ _ |a [iii], xiv, 268 p.
_ |a Publication |v no.640
|a I
|a In Tamil
_ _ |a Sangam Litreature
_ _ |a தமிழ், இலக்கியம், சங்கஇலக்கியம்
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0001658
cover image
கருத்து தெரிவிக்க