ஐந்தவித்தான் யார்?

nam a22 7a 4500
191015b1970 ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 1.00
_ _ |a தெய்வநாயகம் மு. |a Teyvanāyakam |a Mu.
_ |a ஐந்தவித்தான் யார்? |c -
_ _ |a 1st edition
_ |a சென்னை |b மெய்ப்பொருள் பதிப்பகம் |c 1970
_ _ |a 70 p.
|a In Tamil
_ _ |a வாய்- கண்- மூக்கு- செவி- புலன்- இடம்- இன்பம்.
_ _ |a #NAME? |d - |q -
_ _ |a TVA_BOK_0002545
cover image
கருத்து தெரிவிக்க