அண்ணா அறுபது

nam a22 7a 4500
180919b1968 ii d00 0 tam d
_ _ |a 3177
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a அரங்கசாமி, கி. |a Araṅkacāmi, ki.
1 0 |a அண்ணா அறுபது
1 0 |a Aṇṇā aṟupatu
0 _ |b /
_ _ |a 1 edition
_ _ |a சேலம் |b திருக்குறள் பதிப்பகம் |c 1968
0 _ |a குழந்தை குணச்சிறப்பு, இளமை உளத்தின் தன்மை.
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0003177
cover image
கருத்து தெரிவிக்க