சூடாமணி நிகண்டு

nam a22 7a 4500
191015b1999 ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 160.00
_ |a சூடாமணி நிகண்டு |c சிறப்புக் கேண்மைப் பதிப்பாசிரியர்: கவிஞர் கோ கோவை. இளஞ்சேரனார் -
_ _ |a முதல் பதிப்பு |b -
_ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b சரசுவதி மகால் நூலகம் |b Caracuvati makāl nūlakam |c 1999
_ _ |a [x], 558 p.
_ |a சரசுவதி மகால் வெளியீட்டு எண்-Caracuvati makāl veḷiyīṭṭu eṇ |v 398
|a i
_ _ |a இளஞ்சேரன், கோவை |d - |e பதிப்பாசிரியர் |q -
_ _ |a TVA_BOK_0002176
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க