இந்திய தேசிய விவரப் பட்டியல்

nam a22 7a 4500
191015b1960 ii 000 0 tam d
_ |a இந்திய தேசிய விவரப் பட்டியல் |c -
_ |b தமிழ் நாடு அரசாங்கம் |c 1960
_ _ |a ix, 160 p.
_ |a சென்னை அரசாங்கம்
_ _ |a கேசவன் பி.எஸ், வெங்கடாசாரி .பி.ந, புஷ்பவேணி ஸி. ஏண் |d - |e editor |q -
_ _ |a TVA_BOK_0002407
cover image
கருத்து தெரிவிக்க