நவக்கிரகம்

nam a22 7a 4500
191015b1957 ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 3.80
_ _ |a ஜகந்நாதன், கி.வா. |a Jakannātan̲, Ki. Vā.
_ |a நவக்கிரகம் |c கி.வா. ஜகந்நாதன் ஓவியங்கள்: எஸ். ராஜம்-
_ _ |a முதல் பதிப்பு |b -
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b கலைமகள் காரியாலயம் |b Kalaimakaḷ kāriyālayam |c 1957
_ _ |a [iv], 79 p. |b ill.
_ _ |a TVA_BOK_0002092
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க