நெல்லை வட்டார வழக்குச் சொல் தொகை

nam a22 7a 4500
191015b2012 ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 80.00
_ _ |a வெள் உவன் |a Veḷ uvaṉ
_ |a நெல்லை வட்டார வழக்குச் சொல் தொகை |c -
_ _ |a 1 edition
_ |a சென்னை |b தமிழினி |c 2012
_ _ |a 111, |b ill-
|a In Tamil
_ _ |a அகராதி |v வழக்குச் சொல்
_ _ |a நெல்லை வாழ்க்கை, சூழலியல்
_ _ |a TVA_BOK_0002755
cover image
கருத்து தெரிவிக்க