அறிவியல் களஞ்சியம் தொகுதி - 17

nam a22 7a 4500
170309b2007 ii d00 0 tam d
_ _ |a 299
_ _ |a 8170903874 |c ரூ. 800
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |c . |d IN-ChTVA
0 0 |a அறிவியல் களஞ்சியம் தொகுதி - 17
0 0 |a Aṟiviyal kaḷañciyam tokuti - 17
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் |b Tamiḻp palkalaik kaḻakam |c 2007
_ _ |a [xii], 980 p.
0 _ |a தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக வெளியீடு |a Tamiḻp palkalaikkaḻaka veḷiyīṭu |v 326
0 _ |v தொகுதி 17
1 0 |a சுந்தரம், இராம. |e பதிப்பாசிரியர்
1 0 |a Cuntaram, irāma. |e Patippāciriyar
1 0 |a ஜோசப், நே. |e பதிப்பாசிரியர்
1 0 |a Jōcap, nē. |e Patippāciriyar
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0000357
TVA_BOK_0000357
cover image
கருத்து தெரிவிக்க