அதிசயப் பெண்

nam a22 7a 4500
191015b1956 ii 000 0 tam d
_ _ |c அணா 12
_ _ |a ஜகந்நாதன், கி.வா. |a Jakannātan̲, Ki. Vā.
_ |a அதிசயப் பெண் |c ஆசிரியர்: கி.வா. ஜகந்நாதன் -
_ _ |a முதல் பதிப்பு |b -
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b பொன்மலர் வெளியீடு |b Poṉmalar veḷiyīṭu |c 1956
_ _ |a 53 p. |b ill.
_ |a பொன்மலர்-Poṉmalar |v 4
_ _ |a TVA_BOK_0002035
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க