புகழேந்திப்புலவர் இயற்றிய பெரிய எழுத்து துரோபதை குறம்

nam a22 7a 4500
191015b1949 ii 000 0 tam d
_ _ |c அணா. 12
_ _ |a புகழேந்திப்புலவர் |a Pukal̲ēntip Pulavar
_ |a புகழேந்திப்புலவர் இயற்றிய பெரிய எழுத்து துரோபதை குறம் |c -
_ |a சென்னை |b அமரம்பேடு இராஜரத்தின முதலியார் |c 1949
_ _ |a 67 p. |b ill-
|a In Tamil
_ _ |a விருத்தம், பஞ்சபாண்டவர்கள், பாஞ்சாலி,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0003000
cover image
கருத்து தெரிவிக்க