மொழி ஒப்பியலும் வரலாறும்

nam a22 7a 4500
170601b1999 ii d00 0 tam d
_ _ |a 3856
|b tam
1 _ |a சினிவாசன், ரா. |a Ciṉīvācaṉ, rā. |d 1923
1 0 |a மொழி ஒப்பியலும் வரலாறும்
1 0 |a Moḻi oppiyalum varalāṟum
0 _ |b /
_ _ |a 4 edition
_ _ |a சென்னை |b அணியகம் |c 1999
0 _ |a வேற்றுமை, வினைச்சொற்கள், தொடரியல்,காலங் காட்டல், எண்ணுப் பெயர்கள்.
_ _ |a TVA_BOK_0003856
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
கருத்து தெரிவிக்க