கும்பாபிடேகக் கவித்திரட்டு

nam a22 7a 4500
191015b1913 ii 000 0 tam d
_ _ |a முத்துராமையா |a Mutturāmaiyā.
_ |a கும்பாபிடேகக் கவித்திரட்டு |c -
|b /
_ |a மதுரை |b விவேகபாநு அச்சியந்திரசாலை |c 1913
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0003048
cover image
கருத்து தெரிவிக்க