தமிழ் நூல் அறிமுகம்

nam a22 7a 4500
191015b1991 ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 36.00
_ _ |a ஜகந்நாதன், கி.வா. |a Jakannātan̲, Ki. Vā.
_ |a தமிழ் நூல் அறிமுகம் |c கி.வா. ஜகந்நாதன் -
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b அமுத நிலையம் லிமிடெட் |b Amuta nilaiyam limiṭeṭ |c 1991
_ _ |a x, 276 p.
|a i
_ _ |a TVA_BOK_0002150
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க