அனுபவ திருஷ்டாந்தங்கள் நூறு

nam a22 7a 4500
191015b1978 ii 000 0 tam d
_ _ |a வித்துவான் , ஆர்.எஸ். ஜேக்கப் |a Vittuṉavāṉ ār. Es. Jēkkap
_ |a அனுபவ திருஷ்டாந்தங்கள் நூறு |c -
_ |a சென்னை |b கிறிஸ்வத இலக்கிய சங்கம் |c 1978
_ _ |a viii, 192 p.
|a In Tamil
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0002945
cover image
கருத்து தெரிவிக்க