வேங்கடம் முதல் குமரி வரை

nam a22 7a 4500
191015b2001 ii 000 0 tam d
_ _ |c Rs.70.00
_ _ |a பாஸ்கரத் தொண்டைமான், தொ.மு. |a Pāskarat Toṇṭaimān̲, To. Mu., 1904-1965
_ |a வேங்கடம் முதல் குமரி வரை |c கலைமாமணி தொ.மு. பாஸ்கரத் தொண்டைமான்- |n நான்காம் பாகம்
_ _ |a fourth edition
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b கலைஞன் பதிப்பகம் |b Kalaiñaṉ patippakam |c 2001
_ _ |a 260 p. |b ill.
|a i
_ _ |a TVA_BOK_0001794
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க