அறிவியல் வினா-விடை

nam a22 7a 4500
170530b2002 ii d00 0 tam d
_ _ |a 3359
|b tam
1 _ |a மூர்த்தி, அ கி. |a Mūrtti, A. Ki.
1 0 |a அறிவியல் வினா-விடை :|b1 மருத்துவம்
1 0 |a Aṟiviyal viṉā-viṭai :|b1 Maruttuvam
0 _ |b /
_ _ |a 1st edition
_ _ |a சென்னை |b மணிவாசகர் பதிப்பகம் |c 2002
0 _ |a மணிவாசகர் வெளியீட்டு |v எண் 975
0 _ |a அறிமுகம், சித்தம், ஆயுர்வேதம், சரசாவும் சிஸ்ருதாவும், பண்டுவம், அடிப்படைகள், நிகழ்ச்சிகள், இதயம், நுண்ணுயிரிகள், நோயியங்கள், நோய்களும், நோய்க்கூறுகளும், மகளிர் நலம், மக்கள் நல்வாழ்வு, உள்ளம், நோபல் பரிசுகள்
1 _ |a மெய்யப்பன், ச. |e Editor
1 _ |a Meyyappan̲, Ca. |d 1933-2004 |e Editor
_ _ |a TVA_BOK_0003359
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
கருத்து தெரிவிக்க