அறிவியல் வினா-விடை

nam a22 7a 4500
170613b2002 ii d00 0 tam d
_ _ |a 3373
|b tam
1 _ |a மூர்த்தி, அ கி. |a Mūrtti, A. Ki.
1 0 |a அறிவியல் வினா-விடை :|b1 தாவரவியல்
1 0 |a Aṟiviyal viṉā-viṭai :|b1 Tāvaraviyal
0 _ |b /
_ _ |a 1st edition
_ _ |a சென்னை |b மணிவாசகர் பதிப்பகம் |c 2002
0 _ |a மணிவாசகர் வெளியீட்டு |v எண் 971
0 _ |a தண்டு, வேர், இலை, பூ, கனி, இனப்பெருக்கம், வகைப்பெருக்கம், இருவிதையிலை, ஒரு விருவிதையிலை, மண்ணியல், பசுமைப்புரட்சி, வேளாண்
1 _ |a மெய்யப்பன், ச. |d 1933-2004 |e Editor
1 _ |a Meyyappaṉ, ca. |d 1933-2004 |e Editor
_ _ |a TVA_BOK_0003373
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
கருத்து தெரிவிக்க