ஆகாயமும் பூமியுமாய்

nam a22 7a 4500
170605b1999 ii d00 0 tam d
_ _ |a 4024
|b tam
1 _ |a சமுத்திரம், சு. |a Camuttiram, cu.
1 0 |a ஆகாயமும் பூமியுமாய் :|b1 (சிறுகதை தொகுப்பு)
1 0 |a Ākāyamum pūmiyumāy :|b1 (Ciṟukatai tokuppu)
0 _ |b /
_ _ |a 1 edition.
_ _ |a சென்னை |b ஏகலைவன் பதிப்பகம் |c 1999
0 _ |a பனிப்போர், திடப்பட்டவன், ரசவாதம், தோன்றாத் துணை, வாடத பயிர், உபதேசம்
_ _ |a TVA_BOK_0004024
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
கருத்து தெரிவிக்க