நெற்றிக் கண்

nam a22 7a 4500
191015b1993 ii 000 0 tam d
_ _ |a பார்த்தசாரதி, நா. |a Pārttacārati, Nā.
_ |a நெற்றிக் கண் |c -
|b /
_ _ |a 7th edition
_ |a சென்னை |b தமிழ்ப் புத்தகாலயம் |c 1993
_ _ |a சமூக நாவல், பத்திரிகையாளர்களின் சுதந்திரம், பத்திரிகையாளர்களின் உரிமை
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0003220
கருத்து தெரிவிக்க