நவசீன சிற்பி மா சே துங்

nam a22 7a 4500
191015b1990 ii 000 0 tam d
_ _ |a ராமகிருஷ்ணன், என். |a Rāmakiruṣṇan̲, En̲.
_ |a நவசீன சிற்பி மா சே துங் |c -
|b /
_ _ |a 1st edition
_ |a சென்னை |b சென்னை புக்ஸ் |c 1990
_ _ |a மாமோவின் இளமைக்காலம், அரசியல் பிரவெசம், ரஷ்யப் புரட்சி, சீனக் கட்சி, நெடும் பயணம், ஜப்பானின் ஆக்கிரமிப்பு,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0003227
கருத்து தெரிவிக்க