அரிச்சந்திரபுராணம் என வழங்கும் அரிச்சந்திரசரித்திரம்மூலம்

nam a22 7a 4500
171025b1907 ii d00 0 tam d
_ _ |a 4621
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a ஆசுகவிராஜர் |a Ācukavirājar |d active 16th century
1 0 |a அரிச்சந்திரபுராணம் என வழங்கும் அரிச்சந்திரசரித்திரம்மூலம்
1 0 |a Aṟiccantirapurāṇam vaḻaṅkum ariccantiracarittiramūlam
0 _ |b /
_ _ |a சென்னை |b மனோன்மணிவிலாசம் அச்சுக்கூடம் |c 1907
1 _ |a லோகநாத முதலியார், கொ.
1 _ |a Lōkanāta Mutaliyār, Kō.
_ _ |a TVA_BOK_0004621
கருத்து தெரிவிக்க