ஆவி உலகப்பேச்சு

nam a22 7a 4500
191015b1978 ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 0.50
_ _ |a மெய்ப்பொருள் காண்போன் |a Meypporuḷ kāṇpōṉ
_ |a ஆவி உலகப்பேச்சு |c -
_ |a கன்னலம் |b ஆதிபகவன் இலக்கிய மன்றம் |c 1978
_ _ |a 15 p.
|a In Tamil
_ _ |a பெரிய புராணக் கதைகள், திருநாவுக்கரசர், திருஞான சம்பந்தரின் வாக்கு மூலங்களும்
_ _ |a TVA_BOK_0002674
cover image
கருத்து தெரிவிக்க