அநுபவாநந்த தீபிகை

nam a22 7a 4500
170608b1911 ii d00 0 tam d
_ _ |a 4648
|b tam
1 _ |a நாராயணசாமி நாயகர், ல. |a Nārāyaṇacāmi Nāyakar, La. |d 1851-1911
1 0 |a அநுபவாநந்த தீபிகை :|b1 மூன்றாந்திருமுறை பராத்பர விளக்கம் |c இது பொதிகைமலைச் சித்தர் பொன்னடிக்காளாகிய ஞானாநந்த நாதமுனிஸ்வாமிகளவர்கள் மாணாக்கரும், பெங்களூர் - இராயபஹதூர் ஆ. நாராயணசாமி முதலியாரவர்கள் திருவெவ்வுளூர் திருவூர் இராஜா அவர்கள் ஹைஸ்கூல்களில் தமிழ்ப்பண்டிதராயிருந்தவருமாகிய ஸ்ரீமத் ல. நாராயணசாமி நாயகர் அவர்களால் இயற்றப்பட்டு, நாயகரது பிரதம மாணாக்கர் ஸ்ரீமத் ஜயராம்பிள்ளை அவர்களால் பார்வையிடப்பட்டு நாயகர் பாரியாள் ஸ்ரீமதி சுப்பம்மாளவர்களால் சென்னை, கோமளேசுவரன் பேட்டை, சச்சிதாநந்த அச்சியந்திரசாலையிற் பதிப்பிக்கப்பட்டது 1911
1 0 |a Anupavānanta tīpikai :|b1 Mūṉṟāntirumuṟai parātpara viḷakkam
0 _ |b /
_ _ |a சென்னை |b சச்சிதாநந்த அச்சியந்திரசாலை |c 1911
0 _ |a ஸ்ரீமதி சுப்பம்மாள்
0 _ |a Srīmati cuppam'māḷ
_ _ |a TVA_BOK_0004648
கருத்து தெரிவிக்க