அகத்தியர் தமிழ் வாசகம்

nam a22 7a 4500
170615b1958 ii d00 0 tam d
_ _ |a 5219
|b tam
1 _ |a துரைச்சாமி, R. |a Turaiccāmi, R.
1 0 |a அகத்தியர் தமிழ் வாசகம்
1 0 |a Akattiyar tamiḻ vācakam
0 _ |b /
_ _ |a 2 edition.
_ _ |a திருச்சி |b அகத்தியர் புத்தகசாலை |c 1958
0 _ |a உயிரினங்களின் ஒலி, பூக்கள், சூரியன், நல்ல பையன், நிலாப் பாட்டு, பாப்பாப் பாட்டு
1 _ |a நாகராஜ ராவ், K |e aut.
1 _ |a Nākarāja rāv, K |e aut.
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0005219
கருத்து தெரிவிக்க