அநுசுயை வெண்பா

nam a22 7a 4500
170615b1922 ii d00 0 tam d
_ _ |a 5116
|b tam
1 _ |a குப்புசாமி முதலியார், நல். |a Kuppucāmi mutaliyār, Nal.
1 0 |a அநுசுயை வெண்பா
1 0 |a Anucuyai veṇpā
0 _ |b /
_ _ |a சென்னை |b சாது அச்சுக்கூடம் |c 1922
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0005116
கருத்து தெரிவிக்க