அம்பிகையம்மன் சரித்திரம்

nam a22 7a 4500
170617b1916 ii d00 0 tam d
_ _ |a 5438
|b tam
0 0 |a அம்பிகையம்மன் சரித்திரம் |c இவை கோலார் தங்கத்தரை சாம்பியன் ரீப்ஸ் சாக்கைய புத்தச்ங்கத்தாரால் வெளியாக்கப்பட்டது
0 0 |a Ampikaiyam'maṉ carittiram
0 _ |b /
_ _ |a 2 edition
_ _ |a சென்னை |b பி. ஆர். ராம ஐயர் அச்சுக் கூடம் |c 1916
0 _ |a பின்கலை நிகண்டு
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0005438
கருத்து தெரிவிக்க