ஆசௌச காண்டம்

nam a22 7a 4500
170619b1957 ii d00 0 tam d
_ _ |a 5588
|b tam
0 0 |a ஆசௌச காண்டம்
0 0 |a Ācauca kāṇṭam
0 _ |b /
_ _ |a கும்பகோணம் |b சாரதா விலாச பிரஸ் |c 1957
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0005588
கருத்து தெரிவிக்க