அசோக வாசகம்

nam a22 7a 4500
170616b1953 ii d00 0 tam d
_ _ |a 5301
|b tam
1 _ |a தியாகராஜன், எ. வ. |a Tiyākarājaṉ, e. Va.
1 0 |a அசோக வாசகம் :|b1 முதற் புத்தகம்
1 0 |a Acōka vācakam :|b1 Mutaṟ puttakam
0 _ |b /
_ _ |a 1st edition
_ _ |a பெங்களூர் |b அகில இந்திய பதிப்பகம் |c 1953
0 _ |a அசோகர், தாய்மொழி, ஒற்றுமை,எழுத்து.
1 _ |a செங்கல்வராய, டீ. வ.
1 _ |a Ceṅkalvarāya, ṭī. Va.
_ _ |a TVA_BOK_0005301
கருத்து தெரிவிக்க