தஞ்சை மராட்டிய மன்னர் வளர்த்த தமிழ் இலக்கியம் பகுதி 3

nam a22 7a 4500
170705b2004 ii d00 0 tam d
_ _ |a 6214
_ _ |a 8170903270
|b tam
1 _ |a அறிவுடைநம்பி, ம. சா. |a Ar̲ivuṭainampi, Ma. Cā. |d 1954
1 0 |a தஞ்சை மராட்டிய மன்னர் வளர்த்த தமிழ் இலக்கியம் பகுதி 3
1 0 |a Tañcai marāṭṭiya maṉṉar vaḷartta tamiḻ ilakkiyam pakuti 3
0 _ |b /
_ _ |a 1 edition
_ _ |a தஞ்சாவூர் |b தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம் |c 2004
0 _ |a தமிழ்ப்பல்கலைக்கழக வெளியீடு எண் |v 267
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0006214
கருத்து தெரிவிக்க