ஸ்ரீ சேஷாத்திரி சிவனார் அருளிச்செய்த நா நாஜீவவாதக்கட்டளை

nam a22 7a 4500
191015b1904 ii 000 0 tam d
_ _ |a சேஷாத்திரி சிவனர் |a Cēṣāttiri Civan̲ār
_ |a ஸ்ரீ சேஷாத்திரி சிவனார் அருளிச்செய்த நா நாஜீவவாதக்கட்டளை |c இது சென்னை ஹிந்து தியலாஜிகல் ஹைஸ்கூல் தமிழ்ப்பண்டிதர் கோ. வடிவேலுசெட்டியார் அவர்கள் இயற்றிய குறிப்புரையுடன் ௸யாராலும் தஞ்சை.அஸ்.குமாரசுவாமிபிள்ளை அவர்களாலும் சென்னை மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலையிற் பதிப்பிக்கப்பட்டது-
|b /
_ |a சென்னை |b மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை |c 1904
_ _ |a சிறப்புப்பாயிரம்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0004758
கருத்து தெரிவிக்க