அறிஞர்களின் பார்வையில் பேரறிஞர் அண்ணா

nam a22 7a 4500
171031b2010 ii d00 0 tam d
_ _ |a 6040
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
0 0 |a அறிஞர்களின் பார்வையில் பேரறிஞர் அண்ணா :|b1 (கருத்தரங்கச் சொற்பொழிவுகள்)
0 0 |a Aṟiñarkaḷiṉ pārvaiyil pēraṟiñar aṇṇā
0 _ |b /
_ _ |a 1 edition
_ _ |a சென்னை |b உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் |c 2010
0 _ |a வெளியீடு எண் |v 671
0 _ |a அண்ணாவின் சொற்பொழிவுகள், அண்ணாவின் தமிழ் உணர்வு
1 _ |a வளர்மதி, மு. |e editor
1 _ |a Vaḷarmati, mu.
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0006040
கருத்து தெரிவிக்க