பெரியபுராண ஆராய்ச்சி

nam a22 7a 4500
171107b1973 ii d00 0 tam d
_ _ |a 6665
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
0 _ |a ஈழத்து அடிகள். |a Īl̲attu Aṭikaḷ
1 0 |a பெரியபுராண ஆராய்ச்சி
1 0 |a Periyapurāṇa ārāycci
0 _ |b /
_ _ |a இரண்டாம் பதிப்பு
_ _ |a திருச்சி |b :பெரியார் சுயமரியாதைப் பிரச்சார நிறுவன வெளியீடு |c 1973
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0006665
கருத்து தெரிவிக்க