அகராதிக் கலை

nam a22 7a 4500
170704b1989 ii d00 0 tam d
_ _ |a 6676
|b tam
1 _ |a வீராசாமி, தா. வே. |a Vīrācāmi, Tā. Vē. (Tārāpuram Vēṅkaṭācala). |d 1931
1 0 |a அகராதிக் கலை
1 0 |a Akarātik kalai
0 _ |b /
_ _ |a 1 edition
_ _ |a சென்னை |b தமிழ்ப் புத்தகாலயம் |c 1989
0 _ |a அகராதி, அகராதித் திட்டத்தில், அரும்பத உரையும்,
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0006676
கருத்து தெரிவிக்க