ஆபிரகாம் பண்டிதர்

nam a22 7a 4500
181112b1984 ii d00 0 tam d
_ _ |a 6523
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
0 _ |a தனபாண்டியன் |a Taṉapāṇṭiyaṉ
1 0 |a ஆபிரகாம் பண்டிதர்
1 0 |a Āpirakām paṇṭitar
0 _ |b /
_ _ |a தஞ்சாவூர் |b கிறிஸ் பதிப்பகம் |c 1984
_ 0 |a வாழ்க்கை வரலாறு
0 _ |a தமிழிசைப் பெருவாயில், வாழ்க்கை வரலாறு,
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0006523
கருத்து தெரிவிக்க