அயனமண்டல பாடசாலைகட்குரிய பொது விஞ்ஞானம்

nam a22 7a 4500
171031b1965 ii d00 0 tam d
_ _ |a 6531
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a தானியல், E. |a Tāṉiyal, E.
1 0 |a அயனமண்டல பாடசாலைகட்குரிய பொது விஞ்ஞானம்
1 0 |a Ayaṉamaṇṭala pāṭacālaikaṭkuriya potu viññāṉam
0 _ |b /
_ _ |a 1 edition
_ _ |a இலங்கை |b அரசாங்க அச்சகம் |c 1965
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0006531
கருத்து தெரிவிக்க